BRINDIS DE L’ASSOCIACIÓ – 15 de desembre de 2023

El divendres 15 de desembre, l’Associació de gent gran Els Xurravins, vàrem oferir un brindis a tots els socis i sòcies per celebrar la fi de l’any que s’està acabant. Aquest brindis, amb participació artística dels socis, se celebra cada any en aquestes dates.

Us oferim unes fotos i vídeos corresponents a la participació de l’orfeó parroquial.